tid er penger

Det kan være flere grunner til at du får avslag på lånesøknaden. Å ha en kausjonist vil vanligvis hjelpe. I så tilfelle er det viktig at både låntakeren og kausjonisten er klar over ansvaret til partene. Det får du en innføring i her.

Når soliditeten ikke er god nok

Å være kausjonist betyr å ta på seg et solidarisk ansvar overfor kreditoren, det vil si banken i de fleste tilfeller. Dersom den som faktisk låner pengene ikke gjør opp for seg, kan banken rette kravet mot kausjonisten.

De fleste som låner med kausjonist, gjør dette fordi deres egen kredittverdighet ikke er god nok. Årsaken kan være flere, men som regel er det snakk om for lav kredittscore, eller for svak betalingsevne.

Hvem som helst kan være kausjonist

Kausjonisten kan være hvem som helst som er myndig, og som banken aksepterer. Banken er opptatt av å ha sikkerhet for pengene de låner ut. Derfor er det stor forskjell på en kausjonist for et boliglån, sammenlignet med en kausjonist for et lite forbrukslån.

På boliglånet tar banken normalt pant i noe kausjonisten eier, fortrinnsvis eiendom. På et forbrukslån kan det holde at kausjonisten har god nok økonomi, og herunder betalingsevne.

Bankene åpner i dag opp for bruken av kausjonist på de fleste typer lån, inklusive forbrukslån: https://www.billigeforbrukslån.no/

Ansvaret til den som stiller kausjon

Det å påta seg et solidarisk ansvar for andres lån er i utgangspunktet ikke noe økonomer vil anbefale. Kausjonisten bør være sikker på at han eller hun selv ikke får økonomiske problemer dersom låntakeren svikter. Tilliten til låntakeren bør være meget god, og kausjonisten bør sette seg inn i låntakerens økonomiske situasjon. De fleste kausjonister er derfor vanligvis i nær familie til låntakeren.

Kausjonistens rettigheter

mobFør du tar på deg et kausjonsansvar, bør du sette deg inn i rettighetene dine. Se mer om de på Finansportalens nettside: https://www.finansportalen.no/andre-valg/artikler/dine-rettigheter-og-plikter-som-kausjonist-908802/

  • Kausjonisten har krav på å motta alle relevante opplysninger om låneforholdet, herunder kopi av låneavtalen.
  • Kausjonisten skal informeres av banken om risikoen han eller hun påtar seg.
  • Kausjonsavtalen skal være skriftlig, der kausjonsbeløpet er fastslått.
  • Kausjonisten har krav på informasjon underveis dersom det er forhold som kan påvirke avtalen.
  • Kausjonisten har krav på å få oppgitt opplysninger fra banken om låneforholdet (saldo, innbetalinger, etc,).
  • Kausjonisten har rett til å kreve tilbakebetaling fra låntakeren, dersom lånet misligholdes og kausjonisten stilles økonomisk ansvarlig.

Noen tips

  • Les i Finansavtaleloven om kausjonsansvar, før du inngår en slik avtale.
  • Bruk gjerne advokat til hjelp dersom lånebeløpet forsvarer utgiftene.
  • Det går ikke utover låneevnen din å være kausjonist, men du forplikter å svare korrekt dersom du blir spurt av en bank du selv skal søke om lån i.
  • Husk at ikke alle banker aksepterer kausjonist. Medlåntaker kan være et kurant alternativ dersom det er snakk om et begrenset billån, forbrukslån, eller brukskreditter.