Husk at du kan trekke fra rentene på lånet ditt

forretningstid

Når man tjener penger i form av lønn og andre inntekter så må man betale skatt. Men det kanskje ikke alle kjenner til er at man på tilsvarende måte som man betaler skatt for inntekter, kan «få tilbake» skatt for renter man betaler.

Mange betaler renter hvert år, enten det er et boliglån eller lån til bil eller forbruk. På et år kan det være ganske mye penger man betaler i renter, som betyr at det er mye man kan trekke fra.

Hvordan fradrag fungerer

Forenklet kan man si at man betaler skatt som en prosent av lønn og andre inntekter. Det finnes flere ulike komponenter i skatten, med ulike satser og nivåer.

Men la oss for enkelhetens skyld forutsette en skatt på omtrent 30 %. Da betaler man i utgangspunktet for eksempel 30 000 i skatt av 100 000 man har tjent. Et fradrag betyr at man for eksempel kan ta 10 000 man har betalt i renter og trekke det fra 100 000 – samt beregne skatt av det lavere beløpet.

Regnestykket fortsetter

Det man sparer er altså ikke hele rentebeløpet, men fradraget ganger skatteprosenten. Så hvis vi fortsetter det forenklede eksemplet over, så betaler man da bare 30 % skatt av 100 000 minus 10 000 som betyr 27 000, altså 3 000 kroner spart i skatt. Husk at dette bare er et forenklet eksempel, men prinsippet vil være det samme uansett skatteprosent. Et viktig prinsipp er også at dette altså er et fradrag i inntekt, hvis man ikke har inntekt så er fradraget null verdt.

Fordeling mellom samboer og ektefeller

Mange har lån sammen med ektefelle eller samboer. Legg merke til at lånet da ikke med automatikk alltid fordeles likt mellom de to låntakerne. I noen tilfeller så spiller det kanskje ikke så stor rolle heller, pengene dere sparer sammen vil være det samme som fordelt mellom dere. Men i noen tilfeller kan det være viktig å passe på fordelingen. Dette gjelder hvis den ene personen ikke har noen inntekt og da ikke får noen nytte av fradraget. Da bør man gi det til den andre.

Tips helt tilslutt

Alt dette høres kanskje veldig komplisert ut, men heldigvis så skal beregning av fradrag skje automatisk i selvangivelsen, eller skattemeldingen som det egentlig heter.

Det eneste man må gjøre er å passe på at alle lån er uoppført der med korrekte rentekostnader. Det vil nesten alltid være tilfelle, men er en ting man bør sjekke. Til slutt så kan det også være greit å nevne at fradrag er noe som gjør lånet billigere, men det kan aldri gjøre det lønnsomt. Prøv alltid å redusere renten.