Slik blir du vurdert når du søker om lån

 

mobiltelefon

Skal du søke om lån, og lurer på hvordan banken vurderer søknaden din? Sett deg inn i det grunnleggende, så øker du sjansene for at lånet innvilges. Dette kan du lese om her.

Oppfyller du minstekravene?

Alle banker opererer med minstekrav til de som skal låne penger med forbrukslån eller annen type finansiering. Hva kravene er varierer fra bank til bank, og også noe i forhold til lånetype. I alle tilfeller må du være myndig. Noen banker med usikrede forbrukslån kan ha aldersgrenser som er høyere enn 18 år. Det er også vanlig med en øvre aldersgrense. Du får for eksempel ikke boliglån med nedbetalingstid på 20 år, dersom du er 75 år gammel. Du skal rekke å betale tilbake gjelden.

Utenom dette med å være myndig, eller innenfor visse aldersgrenser, har bankene krav som stort sett går på betalingsevnen og betalingsviljen din.

Mer om temaetNy teknologi skal gjøre det lettere å få lån (Sysla.no)

Hva er betalingsevnen din

Banken er pålagt å forsikre seg om at du har gode nok muligheter til å betjene gjelden. Du skal i utgangspunktet ikke få låne mer enn fem ganger inntekten din, uansett hva slags lån det er snakk om. Du skal også tåle en renteøkning på minst 5%. Herunder må banken ta høyde for at du skal ha penger til livsopphold.

Betalingsevnen din er noe banken regner ut basert på inntektene, gjelden og hvor du bor. Adressen er en faktor fordi bankene anser det som dyrere å bo

Er du betalingsvillig

Betalingshistorikken din spiller en avgjørende faktor. Ser banken at du har pågående inkassosaker, eller registrerte betalingsanmerkninger, vil de høyst sannsynligvis avslå søknaden din om lån.

Er du usikker på hvordan du ligger an på dette punktet, kan du selv sjekke hvilke opplysninger kredittopplysningsbyråene har registrert på ditt navn. Da får du sjansen til å rydde opp i eventuelt rot, før du sender inn lånesøknaden.

Har banken sikkerhet

Søker du om forbrukslån tas det ingen pantesikkerhet. Sikringen til banken er da utelukkende basert på tillit og rettsvern. Du får ikke låne om du ikke er kredittverdig. Det vil blant annet si at du må ha god nok kredittscore, samt ikke ha betalingsanmerkning.

Låner du med sikkerhet, for eksempel til bolig eller dyr bil, tar banken pant i det objektet du låner til. Denne sikkerheten er i tillegg til at du normalt må stille med egenkapital. For lån til bolig er dette et krav fra myndigheten, og du må hoste opp minimum 15% på egenhånd. For enkelte lån kan banken subsidiært sikre seg gjennom kausjonsansvar.

Forskrifter fra Finansdepartementet

Bankene må naturligvis forholde seg til både lovverk og forskrifter. Lover er ufravikelige, men de gis et visst slingringsmonn når det kommer til forskrifter. For eksempel kan de fravike fra bestemmelsen i boliglånsforskriften som sier at du må ha 15% egenkapital for å få låne til bolig. Dette kan de gjøre på 10% av søknadene, unntatt for søkere i Oslo, der grensen er satt til 8%.

Det samme gjelder bestemmelsene for tildeling av forbrukslån. Der er grensen satt til 5% av bankens samlede sum av utlån.